Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Απαγορευμένα υλικά για τους μπλε κάδους της ανακύκλωσης …

 
«… Οι μπλε κάδοι της ανακύκλωσης συσκευασιών, συχνά φορτωμένοι με κάθε είδους σκουπίδι, δίνουν μια εικόνα των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ακόμα η ανακύκλωση στη χώρα μας. Φανερώνουν όμως και τη σύγχυση για το τι πρέπει να πέφτει ή όχι στον μπλε κάδο, την οποία έχουν ακόμα και πολίτες που θέλουν να συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα αρκετοί πολίτες να ρίχνουν στους κάδους της ανακύκλωσης (μπλε ή άλλων συστημάτων και χρωμάτων) υλικά τα οποία δεν ανακυκλώνονται στο συγκεκριμένο σύστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα ακατάλληλα υλικά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο σύστημα: καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο, διαμορφώνουν σύμμεικτο φορτίο το οποίο είναι πολύ δύσκολο ή και αδύνατο να ανακυκλωθεί, λερώνουν και καταστρέφουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, απειλούν με τραυματισμό τους εργαζομένους στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών …» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ , 18 Οκτωβρίου 2014).

Βρίσκουμε την ενημέρωση και την πληροφόρηση των πολιτών ερασιτεχνική και ανεπαρκή. Οι αρμόδιοι εξαντλούνται σε οιμωγές για την άσχημη κατάσταση, ενώ δεν έχουν κανένα πρόγραμμα ενεργοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών. Βαριούνται να δουλέψουν και αρκούνται σε περιστασιακές δημοσιεύσεις και αναφορές βαριεστημένων δημοσιογράφων, που ασχολούνται με το θέμα στη χάση και στη φέξη.

Επί πλέον πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για όλα τα ανακυκλούμενα υλικά, τις μεθόδους ανακύκλωσης και τα προϊόντα τα οποία μπορούν να παραχθούν. Η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει από τις εταιρείες ανακύκλωσης, τα πανεπιστήμια και το υπουργείο (μάλλον άχρηστο) περιβάλλοντος.

Προτείνουμε να αναρτηθούν στους κοινούς κάδους απορριμμάτων πινακίδες με την προτροπή προς τους πολίτες: «Ρίχνετε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα στους Μπλε Κάδους». Οι πινακίδες μπορούν να φέρουν και σχετικές εικόνες αντικειμένων, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των πολιτών.

Ελπίζουμε  να εισακουστεί η πρότασή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: