Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Τα έχουν όλα εξασφαλίσει οι κκ. ιατροί του νοσοκομείου Λαϊκό …

Χρειάστηκε να γίνει περί το τέλος Νοεμβρίου 2016, χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο «Λαϊκό».

Δόθηκε σε ασθενή μας έντυπο δύο σελίδων και ζητήθηκε να υπογραφεί πριν γίνει η επέμβαση.

Παραθέτουμε το έντυπο σε εικόνα, ώστε ο καθένα να μπορεί να έχει άποψη.Προφανώς οι ασθενείς δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Ακόμα και αν το έντυπο ακολουθεί πλήρως τη νομοθεσία και είναι σύμφωνο με τη δεοντολογία και τις καλές πρακτικές – αν και δεν αναφέρονται πουθενά - που πρέπει να εφαρμόζονται παγίως και στα πλαίσια ενός πολιτισμού αρχών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Με το έντυπο επιχειρείται η πλήρης εξασφάλισης των ιατρών και στις περιπτώσεις κακών χειρισμών ή και ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων και στις περιπτώσεις εκείνες που τηρούνται όλοι οι κανόνες και εφαρμόζονται με επιτυχία όλες οι επιστημονικές διεργασίες.

Πρέπει να σημειωθεί με έμφαση, ότι το έντυπο δίδεται στους ασθενείς πριν την επέμβαση (μας είπαν ότι πολλές φορές δίδεται και εντός του χειρουργείου)  και ζητείται η  υπογραφή του. Όλοι αντιλαμβάνονται την αγωνία του ασθενούς και τη ψυχολογική και ανθρώπινη πίεση για το αποτέλεσμα. Πράγμα που κάνει την όλη διαδικασία προκλητικά απαράδεκτη.

Αν υπάρχει πραγματική ανάγκη, θα αρκούσε κατά τη γνώμη μας, μια έντυπη διαβεβαίωση, κατά τη εισαγωγή των ασθενών στο νοκομέιο, η οποία θα λέει π.χ.

«το προσωπικό θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα κάνει όλες τις προβλεπόμενες από την επιστήμη και τη δεοντολογία ενέργειες, για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, προς όφελος του ασθενούς»

ή κάτι παρεμφερές με καλύτερη και τεχνικά αρτιότερη διατύπωση..

Δεν περιμένουμε να αντιδράσει κανείς. Οι ασθενείς θα εξακολουθήσουν να είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης του περίφημου Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως έχουμε πολλάκις επισημάνει στο Ημερολόγιο.
Δημοσίευση σχολίου