Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Η συγκέντρωση προχωρεί, οι μικροί εξαφανίζονται …

« … Πώς μετασχηματίζεται ο επιχειρηματικός ιστός της Ελλάδας στην κρίση;


Με την αύξηση των λουκέτων στις μικρές και μεσαίες εταιρείες και τη συγκέντρωση δυνάμεων σε μεγάλους κλάδους, αλλά και εκεί όχι χωρίς προβλήματα …» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 13 Φεβρουαρίου 2017).

Έτσι πράγματι είναι και όλοι μας το βλέπουμε καθημερινά.

Ωστόσο ο μετασχηματισμός αυτός θα περιορίσει και ίσως εξαλείψει τις εστίες της φοροδιαφυγής και της ΦΠΑκλοπής που είναι μάστιγες για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κανόνος ή Νόμος που θα λέει ότι οποιαδήποτε νέα επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει αυτομάτως ηλεκτρονικό μηχανισμός καταγραφής εισπράξεων εσόδων και εξόδων και να είναι  συνδεδεμένο με το σύστημα ΤΑΞΙΣ.
Δημοσίευση σχολίου