Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Να απαγορευτεί η εγκατάσταση μουσουλμάνων στην Ευρώπη …

Τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά ανά τον κόσμο όταν υπάρχει αμοιβαιότητα, δηλαδή πολίτες μιας περιοχής ή χώρας μπορούν ελεύθερα να κινούνται για λόγους εμπορίου, εκπαίδευσης, υγείας, ακόμα και εγκατάστασης σε άλλη περιοχή ή χώρα. Η λειτουργία αυτή είναι  προφανής εντός μιας χώρας και εμποδίζεται μόνον όταν επικρατούν ειδικές συνθήκες που αποθαρρύνουν όσους έχουν σκοπό τις μετακινήσεις για διαφόρους λόγους.

Εδώ και καιρό λόγω των ανοσιοτήτων, του λεγομένου νομικού πολιτισμού, της τηλεοράσεως (έμμεση προπαγάνδα) και των κυκλωμάτων διακινητών ανθρώπων που αλωνίζουν σχεδόν ελεύθερα ή ακόμα και με ενθάρρυνση και προστασία για πολιτικούς λόγους, έχει γίνει σχεδόν μονόδρομος η προσπάθεια εγκατάστασης μουσουλμάνων σε χριστιανικές χώρες.

Το παράδοξο είναι  ότι δεν έχει διαπιστωθεί προσπάθεια παρανόμου εισόδου μουσουλμάνων σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, ακόμα και αν αυτές ευημερούν.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα και να υψωθούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην εγκατάσταση μουσουλμάνων σε χριστιανικές χώρες.

Προσωρινή εγκατάσταση θα μπορεί να επιτρέπεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένους λόγους. Ποτέ όμως μόνιμη.

Φανταζόμαστε ότι οι απόψεις μας αυτές θα παρερμηνευτούν ή θα αντικρουστούν από πολλούς και ίσως με κακόβουλο τρόπο. Είμαστε όμως διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε τις απόψεις μας σθεναρά.
Δημοσίευση σχολίου