Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Εναρμόνιση πολιτικών στην ΕΕ και υιοθέτηση κοινών ελαχίστων …

Στις 13 Φεβρουαρίου 2015 προτείναμε την εναρμόνιση πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ (βλέπετε Αναγκαίες ευθυγραμμίσεις …) ώστε να εξασφαλίζονται καλύτερα οι πολίτες της Ένωσης και παράλληλα να αποκτήσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα το όλο σύστημα και να αποτελέσει απαρχή καλύτερων και πλέον τελέσφορων πολιτικών σε όλα τα επίπεδα.

Λογικά η αρχή αυτή της εναρμόνισης έχει γίνει αποδεκτή από όλους και οι δομές της ΕΕ εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν και μάλιστα να γίνει αποδεκτό ότι επιβάλλεται επιτάχυνση των διεργασιών του επιπέδου αυτού.

Δεν θα παραθέσουμε παραδείγματα.

Η αρχή επί της οποίας θα βασίζεται η οικοδόμηση νέων ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών θα πρέπει να είναι η αποδοχή ελάχιστων προϋποθέσεων σε νευραλγικούς τομείς.

Όλες οι χώρες θα πρέπει να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα επεξεργάζονται οι τεχνικές υπηρεσίες της ΕΕ και θα αποδέχονται οι επικεφαλής των χωρών μελών. Κάθε χώρα φυσικά, θα είναι επί πλέον ελεύθερη να διευρύνει προδιαγραφές και δραστηριότητες κατά βούληση. Και έτσι θα διανοιγεί και ένα ελεύθερο πεδίο ανάπτυξης και ευγενούς άμιλλας.
Δημοσίευση σχολίου