Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Συμμετοχή στη διαβούλευση για το Νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» …

Τα σχόλιά μας έγιναν στις 20 Απριλίου 2017 και φορούσαν τα άρθρα 3 και 18. Δε διαβάσαμε προσεκτικά τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχει έννοια. Ιδού οι παρατηρήσεις μας:


Η παράγραφος 2 παραπέμπει την όλη οργάνωση στας καλένδας.

Υπάρχει πρόβλεψη για υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεματικής στις μονάδες ΠΦΥ; Υπάρχει πρόβλεψη για υπηρεσίες Τηλεϊατρικής; Υπάρχει πρόβλεψη για εκπαίδευση των ιατρών και των άλλων στελεχών; Υπάρχει πρόβλεψη για διακίνησης πρώτα των πληροφοριών και κατόπιν, αν παραστεί ανάγκη των ασθενών;

Δείτε την ανάρτηση http://simpleandclear.blogspot.gr/2014/12/blog-post_3.html.
Υπάρχουν βέβαια και άλλες σχετικές αναρτήσεις στο Ημερολόγιο Απλά και Κατανοητά.

Στη διάθεση σας.Προτείνουμε να δείτε την πρότασή μας του 2008 στο http://simpleandclear.blogspot.gr/2008/04/7.html .

Οι πολίτες πρέπει να καταστούν υπεύθυνοι της Υγείας των και να έχουν λογικά την ευθύνη φύλαξης του ΗΦΥ τους σε αποθηκευτικό μέσο.

Η λογική των τροποποιήσεων παλαιοτέρων νόμων είναι απαράδεκτη και προκαλεί γραφειοκρατία και τρύπες προς αξιοποίηση. Να περιγραφούν τα άρθρα εξ αρχής.

Πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες για την αναμενόμενη άρνηση των ιατρών να χρησιμοποιούν τους ΗΦΥ. Το πρόβλημα είναι πολύ παλιό και σχετίζεται με την ευθύνη και τη λογοδοσία.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω προτάσεις.


Δημοσίευση σχολίου