Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Η εξήγηση για τις εξαιρετικά χρονοβόρες ελληνικές διαδικασίες …

Η σύλληψη ιδεών, η διαμόρφωση προτάσεων και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και έργων προς υλοποίηση απαιτεί ΤΟΛΜΗ και ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. Αυτά έχουν δαιμονοποιηθεί στην Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες ουσιαστικής αξιολόγησης.

Η τόλμη προέρχεται και καλλιεργείται από την κουλτούρα της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και της ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΩΝ ή τουλάχιστον ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ, όπως για παράδειγμα «αποτελεσματικό σύστημα Υγείας» ή «εκπαίδευση καινοτόμων προδιαγραφών» κλπ..

Το επόμενο στοιχείο είναι η αδυναμία αποδοχής της έννοιας της ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ. και του σχεδιασμού της.

Στο επίπεδο των ζυμώσεων προς διαμόρφωση των τελικών αποφάσεων, της διεκπεραίωσης και της εκτέλεσης των, το μείζον θέμα της διοίκησης είναι ο ΦΟΒΟΣ ανάληψη ευθυνών και οι τυχόν συνέπειές τους.

Τα στοιχεία αυτά  - όπως ο καθένας από εμάς έχει πάμπολες ευκαιρίες να διαπιστώσει στη ζωή του στη σημερινή Ελλάδα – δεν αντιμετωπίζονται ως κινητήριες δυνάμεις ή ανασταλτικοί προάγοντες. Απουσιάζουν. Δε καλλιεργούνται. Δεν διδάσκονται. Αναθεματίζονται.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι οι μεγάλες επεμβάσεις, έργα και μεταβολές γίνονται αργά, βασανιστικά, με παλινωδίες, οπισθοδρομήσεις, μεγάλες και άσκοπες δαπάνες και το τελικό προϊόν εξασφαλίζεται συνήθως άκαιρα, αργά και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με αντίστοιχες ενέργειες άλλων χωρών και κοινωνιών. Δε λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη διαπλοκή και τις υποβολιμαίες παραλείψεις και τις «αστοχίες», που γίνονται για μεγιστοποίηση των ωφελημάτων προσώπων, εταιρειών και αρμοδίων σε θέσεις κλειδιά.

Τελευταίο παράδειγμα οι 4 (;) μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Όσο δε για ποιότητα και έξυπνες λύσεις και καινοτόμες καλύτερα να μη συζητάμε.

Άλλες απόψεις;
Δημοσίευση σχολίου