Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ποιοτικές Μεταπτυχιακές Σπουδές…

«… T​​ις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί η ιδιαίτερη σημασία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς όχι μόνο συνδέει μία κοινωνία με τις τρέχουσες και πιο επίκαιρες εξελίξεις σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο, αλλά συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα. Συνεπώς, αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και υποχρέωση της πολιτείας, η υποστήριξη της οργάνωσης από τα πανεπιστήμια μεταπτυχιακών σπουδών, και η ουσιαστική ενίσχυση εκείνων ειδικότερα που διακρίνονται διεθνώς …» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 07.05.2017).

­Ενδιαφέρον άρθρο (αν και χλιαρό) και μακάρι να το διαβάσουν οι αρμόδιοι, να το κατανοήσουν και να θελήσουν να εφαρμόσουν το κατάλληλο πλαίσιο.

Πρόθεσή μας δεν είναι στο σχόλιο αυτό να επιχειρηματολογήσουμε για το αριθμό, την ποιότητα, το εύρος και τις άλλες παραμέτρους που απαιτούνται προκειμένου οι μεταπτυχιακές σπουδές να ανταποκρίνονται και στις προσδοκίες των υποψηφίων, αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις των επιστημονικών πεδίων (βλέπετε π.χ. http://simpleandclear.blogspot.gr/2010/04/blog-post_23.html ).

Θέλουμε απλά να επισημάνουμε ότι δεν θα ήταν δυνατή η ανάπτυξη του τομέα αν δεν είχαν καθιερωθεί οι Ειδικοί Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Κονδυλίων Ερεύνης, με το ΠΔ 432 του 1982. Η λειτουργία των ΕΛΚΕ παρέχει τη δυνατότητα αποζημιώσεως των μελών του επιστημονικού δυναμικού των ΑΕΙ, που μετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Ελπίζουμε να αναγνωριστεί και η συμβολή των ΕΚΛΕ στην ανάπτυξη της Ε&Τ στην Ελλάδα και μέσω των μεταπτυχιακών σπουδών. 
Δημοσίευση σχολίου