Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ*  Διέξοδος το Διαδίκτυο για νέες δεξιότητες …

Βρήκαμε ενδιαφέρον το άρθρο του κ. Ν. Μωραϊτάκη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 21ης Μαΐου 2017.

« … Η ​​ανεργία στη χώρα δεν είναι καθαρά υφεσιακή – έχει και δομικά χαρακτηριστικά. Ακόμη και αν επιστρέψουμε σε ανάπτυξη, οι δουλειές που θα δημιουργηθούν δεν θα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις με αυτές που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια. Οι σημερινοί άνεργοι θα πρέπει να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες για να βρουν εργασία στο μέλλον. Και θα πρέπει να το κάνουν μόνοι τους …» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 21.05.2017).

Λογικά θα πρέπει να το βιάσουν όλοι οι νέοι και όχι μόνον να προβληματιστούν, αλλά και να δρομολογήσουν τις δικές τους στρατηγικές προς ίδιον όφελος και απόκτηση δεξιοτήτων, προσόντων και γνώσεων.

Τα σημερινά σχολεία και το εκπαιδευτικό ελληνικό σύστημα δεν έχει καμιά ικανότητα και κανένα ενδιαφέρον (πλην ίσως εξαιρέσεων) να εκσυγχρονιστεί και να εφοδιάσει τους νέους με ουσιαστικές δυνατότητες αξιοποίησης των ωκεανών της πληροφόρησης και κυρίως γνώσεις.


Έτσι το μόνο που απομένει είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα συγκεκριμένων χωρών του εξωτερικού και η αυτενέργεια.
Δημοσίευση σχολίου