Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Νέες μορφές προστασίας από εγκληματίες …

Διαπιστώνουμε καθημερινώς ότι το κράτος και οι δομές του, αδυνατούν πλέον να εξασφαλίσουν τη δημόσια τάξη και να πατάξουν το έγκλημα και τους εγκληματίες.

Λογικά θα πρέπει οι πλέον ευάλωτες ομάδες πολιτών να εφεύρουν νέους τρόπους προστασίας τους και να αντιμετωπίζουν επιτυχώς το εξελισσόμενο έγκλημα, τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και την πρόσβαση των εγκληματιών σε επιστημονικές γνώσεις που τίθενται με ευκολία και αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία των εγκληματιών.

Φαίνεται ότι οι ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας είναι πολύ κάτω των περιστάσεων και δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα.

Άρα πρέπει και αυτές να εκσυγχρονιστούν, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να οργανώσουν δίκτυα προστασίας και αντίδρασης. 

Δημοσίευση σχολίου