Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

  Απαίτηση …

Απαίτηση των καιρών είναι πλέον το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση και στα κοινά.

Οι δυνατότητες ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στο παρελθόν. Οι σύγχρονες όμως δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες είχαν βρει τρόπους σχετικά μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, μέσω κομμάτων, φορέων, ΜΚΟ, ενώσεων πολιτών, σωματείων κλπ..

Σήμερα οι τηλεματικές τεχνολογίες καθιστούν απόλυτα εφικτή την άμεση συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια διαμορφώσεως πολιτικών και στρατηγικών, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης.

Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών.
Δημοσίευση σχολίου