Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Προς ένα υγιές ασφαλιστικό σύστημα …

Τώρα που ο ανερμάτιστος γίγας Κατρούγκαλος απομακρύνθηκε και απλώς περιφέρει τη δυστυχία του ή την ευτυχία του ανά τα οδούς και τα ρύμας της Ευρώπης, ως αρμόδιος του υπουργείο Εξωτερικών του τίποτε, μπορούμε να μιλήσουμε και πάλι για το ασφαλιστικό.

Τώρα βέβαια είναι μια κατάλληλη στιγμή μια και άρχισε η εφαρμογή του και είναι εμφανείς οι αδυναμίες του και η τιμωρητική προσέγγιση του για κάθε εργαζόμενο και επιχειρηματία.

Η αναστάτωση είναι μεγάλη, οι πολίτες δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και λογικά δεν γνωρίζουν τι αποτέλεσμα θα έχει στο ύψος της πολυπόθητης σύνταξης, μετά τον  τερματισμό του εργασιακού τους βίου

Για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ασφαλιστικού συστήματος, η λογική λέει:


1. Ο εργαζόμενος επιλέγει ασφαλιστική κλάση
2. Θα εισπράξει σύνταξη στο τέλος του εργασιακού βίου, στο ύψος που προσδιορίζεται εξ αρχής ή εντός συγκεκριμένων ορίων
3. Ο εργαζόμενος και ο εργοδότης πληρώνουν στο συνταξιοδοτικό το ασφάλιστρο ανελλιπώς και κάθε μήνα που πληρώνουν καταγράφεται και η αντίστοιχη αύξηση στο χρόνο ασφάλισης - βλέπετε και http://simpleandclear.blogspot.gr/2016/02/blog-post_95.html  
4. Όταν ο εργαζόμενος αποφασίσει να σταματήσει την ασφάλιση, επιστρέφονται σε αυτόν τα χρήματα που κατέβαλε, μείον έξοδα και τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου από επενδυτικές τοποθετήσεις
5. Οι ασφαλιζόμενοι  ενθαρρύνονται να κάνουν παράλληλες συμφωνίες συνταξιοδοτικού ή ασφαλιστικού κινδύνου με μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή ιδιωτικών συμφερόντων
6. Ο χρόνος ασφάλισης προσδιορίζεται από τον φορέα ασφάλισης λαμβανομένων υπόψη πολλών παραγόντων που γίνονται όμως γνωστοί εκ των προτέρων καθώς και οι αντίστοιχες διαδικασίες
7. Οι εισφορές και οι παροχές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό μέσο όρο και να βαίνουν βελτιούμενες
8. Ο ασφαλιζομενος έχει πρόσβαση στον λεπτομερή φάκελό του ανά πάσα στιγμή και επικοινωνεί υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο με τους χειριστές των φακέλων
9. Απαγορεύεται η ένταξη στα ασφαλιστικά ταμεία ατόμων που δεν προκαταβάλλουν όλες τις υποχρεώσεις των ήδη ασφαλισμένων
10. Λαμβάνονται πρόνοιες ώστε το πολιτικό σύστημα και οι πολιτικοί να έχουν ελάχιστη και κάτω από αυστηρά νομικές υποχρεώσεις, παρεμβάσεις οποιουδήποτε τύπου

Ας γίνει εκ νέου αναθεώρηση της στρατηγικής που πρέπει να διαμορφωθεί, ας μελετηθούν όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα και ας αντιγραφούν όλες οι καλές πρακτικές. Και κυρίως ας γίνουν όλες οι αναγκαίες μελέτες για τις δυνατότητες του σημερινού, το ύψος των συντάξεων που πρέπει να χορηγούνται  και ας δημιουργηθεί ένας αυστηρός μηχανισμός διασφάλισης της ποιότητας, της διαφάνειας και της εισόδου μόνον κατόπιν καταβολής των αναγκαίων ποσών ασφαλίστρων.

Θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά και η πρόταση του κ. Στέφανου Μάνου - βλέπετε π.χ.
http://simpleandclear.blogspot.gr/2015/01/blog-post_75.html .


Το πρόβλημα είναι δυσεπίλυτο και απαιτείται συστηματικός διάλογος και προτάσεις από ειδικούς.
Δημοσίευση σχολίου