Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΤόσο απλά ...

«Το μυαλό είναι σαν αλεξίπτωτο, αν δεν είναι ανοικτό δε δουλεύει» (Φρανκ Ζάπα)


Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ προϋποθέτει δυο πράγματα αμέσου εφαρμογής …

1. Καθολική εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι μόνον της ασθένειας
2. Αναδιάρθρωση του δικτύου νοσοκομειακών μονάδων
Το πρώτο είναι  αυτονόητο και εφαρμόζεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, εκτός της Ελλάδα. Αν δε, συνδυαστεί και με καθολική εφαρμογή υπηρεσιών τηλεϊατρικής και πληροφορικής, τα αποτελέσματα θα είναι  θεαματικά για τους πολίτες.

Το δεύτερο είναι απόρροια του πρώτου. Το επίτευγμα του άθλιου πολιτικού συστήματος που ενέδιδε στους τοπικούς παράγοντες με τα παράλογα αιτήματα και εξασφάλιζε παράλληλα κάποιες θέσεις καλά αμειβόμενες και πελατεία στις εκλογές, πρέπει να εξορθολογιστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά νοσοκομεία και υπολειτουργούν.

Η λύση είναι η χωροταξική κατανομή ιατρικών μονάδων δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας υψηλού επιπέδου και όχι μόνον ασθενείας και η διάθεση σημαντικού αριθμού κλινών ή ολόκληρων μανάδων σε περιστατικά χρονίως πασχόντων και φροντίδας μοναχικών (ίσως και ηλικιωμένων) ατόμων.

Τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία είναι αρκετά για την παροχή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενώ θα πρέπει να αναβαθμιστούν και οι δυνατότητές τους για έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα και χρήζει κατάλληλης προσέγγισης, στην ιδία όμως λογική. Υπάρχουν σημαντικές προτάσεις στο Ημερολόγιο για τη τύχη νοσοκομειακών μονάδων του λεκανοπεδίου.

Ο διάλογος είναι  πάντοτε χρήσιμος και ευπρόσδεκτος. Αναμένουμε λοιπόν και άλλες απόψεις.
Δημοσίευση σχολίου