Περιβάλλον

Θα πειστούμε ότι οι πολτικοί έχουν σοβαρό πρόγραμμα για το Περιβάλλον μόνον αν δούμε άμεσα εκστρατεία για την απομάκρυνση των πάσης φύσεως σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Ελλάδα (2007)

Κρίση και Προοπτικές ...

Τίποτε δεν θα γίνει αν το κράτος δεν γνωρίζει επακριβώς και ανά πάσα στιγμή τι του γίνεται.
Οι σύγχρονες κοινωνίες το έχουν επιτύχει χάρις στις τηλεματικές τεχνολογίες, δηλαδή πληροφορικής και επικοινωνιακών δικτύων.
Οι άθλιοι των Αθηνών, έχουν επιτύχει εν μέσω παγκοσμίου κοσμογονίας, να έχουν αποτρέψει τις εφαρμογές στην Ελλάδα.
Τώρα, αυτό πρέπει να είναι το κύριο μέλημα της κυβέρνησης και το απόλυτο μέτρο επιβολής από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προκειμένου η Ελλάδα να μην πτωχεύσει και να ανακάμψει (2008).

Οι απαιτήσεις των καιρών ...

Οι απαιτήσεις των καιρών ...
- Ως πολίτες απαιτούμε το πολιτικό σύστημα και στην Ελλάδα να εκσυγχρονιστεί και να ακολουθήσει καινοτόμους δρόμους συμμετοχής των πολιτών

- Ως πολίτες πιστεύουμε ότι όλοι μας πρέπει να επιστρέψουμε στην κοινωνία, ένα μικρό έστω μέρος των πραγμάτων που αποκτήσαμε στη ζωή μαςΠέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Διαπίστωση 30 … για τη λειτουργία της ΝΔ …

Μήπως πρέπει να αναζητήσει εμπειρότερους ειδικούς για να κατανοήσει την προσωπικότητα του κ. Τσίπρα και τη στρατηγική του, σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις των σημερινών πολιτών;

Ερώτημα 343o ... για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας ...

Γιατί οι πανεπιστημιακοί ιατροί και οι πρυτανικές αρχές των 7 Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα αρνούνται πεισματικά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια, να επιβάλλουν την υποχρεωτική λειτουργία Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας των πολιτών που προσέρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας;

Τα περισσότερα ΑΕΙ διαθέτουν και Τμήματα Πληροφορικής τα οποία θα έπρεπε να έχουν συνεργαστεί για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές.

Η δικές μας απόψεις έχουν καταγραφεί στο Ημερολόγιο Απλά και Κατανοητά εδώ και περσότερα από 10 χρόνια. 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Δημόσιες διαβουλεύσεις των δημάρχων με τους κατοίκους …

Το πράγμα έχει παρατραβήξει.

Οι δημοτικές αρχές δε διαβουλεύονται με τους κατοίκους και κάνουν ότι κατεβάσει η κούτρα τους. Δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα και επικαλούνται μόνον τις εκλογές για να εκθειάσουν τα επιτεύγματά τους ύστερα από 4 συνήθως χρόνια και να πουν τα εκπληκτικά που θα κάνουν, όταν έλθουν και πάλι στη βασιλεία τους.

Και ας μιλάει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης για επιτροπές και μηχανισμούς διαβούλευσης των αρχών με τους δημότες και τους κατοίκους.

Προτείνουμε τα εξής:

Οι κκ. δήμαρχοί υποχρεούνται να συγκαλούν μηνιαίως συναντήσεις με ενδιαφερόμενους κατοίκους των δήμων τους, διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών.

Ο δήμος θα αναρτά εγκαίρως την ημερήσια διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει ένα κύριο θέμα προς διεξοδική συζήτηση και λήψη αποφάσεων, αφού έχει προηγηθεί έγγραφη αναφορά από τους προτείνοντας και τον κ. δήμαρχο, από κοινού. Με σημεία συμφωνίας ή/α και διαφωνίας. Θα περιλαμβάνει επίσης και μέχρι 5 θέματα προς διαβούλευση σε επόμενες συναντήσεις και τα οποία θα μπορούν να συζητηθούν εφόσον υπάρχει χρόνος

Οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν, σε ειδικό χώρο των ιστοσελίδων του δήμου, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, προτάσεις και θέματα προς συζήτηση και επίλυση, σε έκταση μιας σελίδας και τυχόν συνημμένα. Εκεί θα περιγράφεται και η εξέλιξη του θέματος με ευθύνη του κ. δημάρχου.

Θα κρατούνται πρακτικά και οι αποφάσεις θα είναι υποχρεωτικές και θα υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως. Αν υπάρχει  αιτιολογημένη απάντηση του κ. δημάρχου, εντός του χρονοδιαγράμματος, θα δίδεται επί πλέον χρόνος π.χ. 2 μηνών.

Θα προβλέπεται ετήσιος απολογισμός περί τις 15 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και κατάλογος των θεμάτων που συζητήθηκαν αλλά δεν υλοποιήθηκαν.

Περιοριζόμαστε προς το παρόν σε αυτά τα ολίγα και ελπίζουμε σε θετική ανταπόκριση εκ μέρους των αιρετών αρχόντων και του υπουργείου Εσωτερικών.

Συν τω χρόνω θα υπάρχουν περισσότερες διευκρινίσεις και αποφάσεις για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου θεσμού, ενώ θα συνταχθεί και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του θεσμού.

Αναμένουμε αντιδράσεις.

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Οι προφανείς αιτίες των καταστροφών ...

Η Ελλάδα βιώνει συχνά καταστροφές με δυσανάλογο μεγάλο τίμημα σε ζωές και υλικές ζημίες, σε σχέση με την ένταση των φυσικών φαινομένων.

Η αναστάτωση που προκαλείται, οι διαπιστώσεις και οι συνέπειες για τους αρμοδίους συνήθως θάβονται ύστερα από μικρή σχετικά περίοδο, λόγω της αδράνειας των αρχών, με πρωταγωνιστές τους αρμοδίους εισαγγελείς και  όλο το πλέγμα της δικαιοσύνης – το λέμε και νομικό πολιτισμό – την πολυνομία, την απουσία αξιολόγησης, την μη απόδοση ευθυνών, τις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες και την πλήρη απουσία λογοδοσίας της διοίκησης προς τους πολίτες.

Η χώρα διοικείται από ένα απολύτως συγκεντρωτικό κράτος πατερούλη, με μοναδικό δημόσιο έλεγχο τον Κοινοβουλευτικό, που συνήθως εκφυλίζεται σε αλληλοκατηγορίες και μονολόγους έγκλησης των αντιπάλων, χωρίς συνέπειες για κανένα. Και έτσι η Ελληνική κοινωνία περιμένει τις επόμενες εκλογές για να εκφράσει τη συνήθως δυσαρέσκειά της, ενώ όλα τα εγκλήματα οικονομικά θεσμικά και ποινικά έχουν συντελεστεί χωρίς να εντοπιστούν ποτέ οι έκνομοι και να καταλογιστούν ευθύνες. Και φυσικά όλα τα προβλήματα ανάγονται σε πολιτικά και έτσι οι παράνομοι, οι ανίκανοι και οι εγκληματούντες ζουν άνετα χωρίς δοσοληψίες με τη δικαιοσύνη και πλούσιοι.

Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η συμμετοχή των πολιτών σε διεργασίες διαβουλεύσεων, διοίκησης, λειτουργίας των θεσμών και των υπηρεσιών είναι μεγάλη, σημαντική και εν πολλοίς καθοριστική του μέλλοντος των κοινωνιών.

Πρέπει και η Ελλάδα να αποκτήσει μηχανισμούς συμμετοχής των πολιτών στις εξελίξεις και τις αποφάσεις και να υλοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο οι αρκετές προβλέψεις της νομοθεσίας που τις επιτρέπουν, αλλά δεν υλοποιούνται.

Η απουσία των μηχανισμών ευρείας συμμετοχής των πολιτών αποθρασύνει τους κυβερνώντες και τους εξασφαλίζει ατιμωρησία και απόκτηση αισθήματος ιδιοκτησίας και ανωτερότητας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί άμεσα. Και ως αποτέλεσμα θα μειωθούν οι καταστροφές και η λεηλασία του δημόσιου πλούτου.

Ερώτημα 342o ... για την περίφημη ΕΡΤ …

Τι ακριβώς έργο προσφέρουν οι περισσότεροι από 2.500, αδρά αμειβόμενοι και χωρίς κανένα έλεγχο και αξιολόγηση, υπάλληλοι της;

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Υπάρχουν ειδήσεις ή πληροφορίες τις οποίες οι πολίτες θα ήθελαν να σχολιάσουν …

Εφημερίδες όπως η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ επιτρέπουν το σχολιασμό άρθρων γνώμης των συνεργατών της, εδώ και καιρό.

Η συμμετοχή δεν είναι μεγάλη, πολλές φορές πρόκειται για απλές εξυπνάδες, αλλά υπάρχει και κριτική ουσίας και κριτική με μεγάλο ενδιαφέρον και άλλη οπτική.

Δυστυχώς η εφημερίδα δεν επιτρέπει το σχολιασμό ειδήσεων σε θέματα όπως πληροφορίες, οι οποίες αναδεικνύουν προβλήματα, ζοφερές καταστάσεις, αποφάσεις που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες και τη λειτουργία της κοινωνίας, δυσλειτουργίες της διοίκησης, αυθαίρετες αποφάσεις και άλλα παρόμοια. Για παράδειγμα τα σχόλια ήταν απενεργοποιημένα στο άρθρο με τίτλο "Η πυριτιδαποθήκη του ΥΠΠΟ".

Σε άρθρα του τύπου αυτού είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και οι πολίτες νοιώθουν ότι πρέπει να εκφράσουν γνώμη τους, όπως π.χ. εγώ.

Προτείνουμε υποχρεωτική λειτουργία δυνατότητας σχολιασμού όλων των δημοσιεύσεων, σε όλα τα ΜΜΕ.

Σχετική είναι και η παλαιότερη πρότασή μας περί συνεχούς διαβουλεύσεως – βλέπετε https://simpleandclear.blogspot.gr/2008/10/blog-post_07.html, αλλά και για την ποιότητα των διαβουλεύσεων – βλέπετε  http://simpleandclear.blogspot.gr/2009/12/blog-post_4160.html

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Πόλεις και κοινωνίες σε αποσάθρωση ….

Καθημερινά βλέπουμε την αποσάθρωση των πόλεων φαινόμενα εγκατάλειψης, βανδαλισμούς, καταστροφές, φθορές, ρύπανση, αντικοινωνική συμπροφορά, αδιαφορία.

Ορθά επεσήμανε κάποιος που δεν συγκράτησα το όνομά του, ότι η Αθήνα είναι ίσως η μόνη πόλις στο κόσμο που δεν λειτουργούν γερανοί, υποδεικνύοντας ότι τίποτε νέο δεν λαμβάνει χώρα και τίποτε δεν εξελίσσεται, ούτε δημιουργείται.

Πρόκειται για γενική κατάθλιψη και παραίτηση από κάθε προσπάθεια βελτίωσης και   δημιουργίας. Ίσως βέβαια να οφείλεται στις απηρχαιωμένες αντιλήψεις της διοίκησης που εμποδίζουν αντί να ενθαρρύνουν τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος, που θα προτρέπει τους πολίτες να διαθέσουν χρήματα και να ασχοληθούν με τη καλυτέρευση της ζωής τους και να διαμορφώσουν ένα καλύτερο περιβάλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Θυμάμαι ότι πριν 3 περίπου χρόνια όταν ήθελα να βάψω εξωτερικά οικοδομή δεκαετίας, αλλά έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σκαλωσιά, η Πολεοδομία ζήτησε άδεια αξίας 2.500 € και αφόρητη γραφειοκρατία αγνώστου κόστους, με αποτέλεσμα να ματαιώσω δαπάνη 10.000 €. Άθλος.

Και φυσικά τίποτε δεν άλλαξε, παρά το γεγονός ότι επικοινωνήσαμε με τους αρμοδίους και προτείναμε απλή διαδικασία, με εξασφάλιση πόρων και για το δήμο.

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Ερώτημα 341o ... για τους μητροπολιτικούς δήμους …

Γιατί ξεχάσαμε τη σημαντική εκσυγχρονιστική απόφαση της δημιουργίας μητροπολιτικών δήμων στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα, όπως των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, των Πατρών του Ηρακλείου και άλλων;

Φαίνεται ότι προτιμάμε τα τιμάρια ή τσιφλίκια των πολλών σατραπίσκων και τα κομματικά φέουδα. 

Μια ακόμα άχρηστη, όπως αποδεικνύεται, υπηρεσία ...

Το δράμα των κατοίκων της Μάνδρας ήταν αναμενόμενο. Στη λάσπη και την ανθρώπινη ανοησία και ανικανότητα των αρμοδίων θυσιασθήκαν 20 περίπου άνθρωποι και αγνώστου ύψους υλικές ζημίες. Στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα, οικίες και επιχειρήσεις, πρέπει να συνυπολογιστούν και η εξουδετέρωση της οικονομικής ζωής για άγνωστο χρονικό διάστημα και οι άλλες δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, με πρώτιστη απώλεια την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Η κατάσταση των ρεμάτων, η ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών, η ανεπάρκεια του  δικτύου απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων ήταν επίσης γνωστά σε όλους. Γνωστό σε όλους ήταν και οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ ήταν επίσης γνωστό ότι δεν είχαν γίνει ως θα έπρεπε, αντιπλημμυρικά έργα στα δάση της περιοχής που κάηκαν πρόσφατα.

Η υπηρεσίας που πρέπει να ελεγχθεί άμεσα, να αξιολογηθεί και να κληθούν οι αρμόδιοι να λογοδοτήσουν για πλήρη ανικανότητα και αδιαφορία, είναι η Πολιτική Προστασία.

Αυτή έπρεπε να είχε ενημερώσει έγκαιρα τους κατοίκους και έπρεπε να είχε υποδείξει τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν από αρχές, αρμόδιες υπηρεσίες και πολίτες, ώστε να αντιμετωπιστεί μια πιθανή έκτακτη κατάσταση.

Δεν έκανε τίποτε όπως δεν κάνει καμιά υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας σε κανένα δήμο και περιοχή. Και το λέμε αυτό μετά λόγου γνώσεως από την εμπειρία μας από την αντίστοιχη υπηρεσία του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Ιαπωνία, Ισραήλ και άλλες σοβαρές χώρες …

Διαβάσαμε τα ενδιαφέροντα άρθρα στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 13ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλους «Καμία χώρα δεν είναι υγιής χωρίς αυτοεκτίμηση» και «Η επόμενη έκδοση του ισραηλινού θαύματος με διεθνή δυναμική».

Κοινός παρονομαστής η ζωντάνια του πολιτικού τους συστήματος και οι άοκνες προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες και δυναμικές κοινωνίες, στον παγκόσμιο στίβο.

Η Ελλάδα και το πολιτικό της σύστημα συνολικά ζει σε άλλους κόσμους. Μετεμφυλιακούς, άρρωστους, άσχημους, υστερικούς, διαπλεκόμενους της μιας ή της άλλης πλευράς, χυδαίους και προ πάντων άχρηστους και αναποτελεσματικούς. 

Και επειδή οι πολίτες με επιλογή των κυβερνήσεων βρίσκονται μονίμως στο σκοτάδι, αναρωτιόμαστε αν η Ελλάδα διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς και πόρους για τη μελέτη της συμπεριφοράς άλλων χωρών που βρικσονται στην πρωτοπορία των εξελίξεων σε τομείς ενδιαφέροντος, όπως η εξωτερική πολιτική και η πολιτική αξιοποίησης των τεχνολογικών και επιστημονικών καινοτομιών και εξελίξεων.

Θα πάρουμε άραγε κάποτε και εμείς το τρένο της εξέλιξης και της δημιουργίας ή θα τρώμε τις σάρκες μας κουρελήδες, αναξιόπιστοι και επαίτες; 

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Ψηφιακά υπανάπτυκτη η Ελλάδα …

«Οι Ελληνες είναι οι πιο δύσπιστοι πολίτες» απέναντι στην ψηφιακή οικονομία και διακυβέρνηση, τονίζει στην «Κ» ο Μπασκάρ Τσακραβόρτι, πρύτανης Χρηματοοικονομικών και Διεθνών Επιχειρηματικών Σπουδών στο Fletcher School.
Η ελληνική οικονομία εξέρχεται φέτος από την ύφεση στην οποία –με το σύντομο διάλειμμα του 2014– είναι βυθισμένη από το 2008. Βραχυπρόθεσμα αναμένεται ενίσχυση της ανάκαμψης, αλλά πολλοί –μεταξύ των οποίων και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο– ανησυχούν ότι μεσομακροπρόθεσμα η ώθηση αυτή θα χάσει την ορμή της.

Η νέα έκδοση του «Ψηφιακού Πλανήτη», της έκθεσης του Fletcher School του πανεπιστημίου Tufts για την πρόοδο των οικονομιών ανά τον κόσμο στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, δίνει περισσότερη τροφή για απαισιοδοξία. … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, 13.11.2017 : 23:00).

Μας πήρανε χαμπάρι παιδιά. Καλά τα πλεονάσματα και η διανομή εν είδη βουταρίας – θυμήθηκα τα φτωχά μας παιδικά χρόνια – αλλά η χώρα κάνει όπισθεν ολοταχώς. Και αν δεν σας αρέσει η έκφραση, τότε σημειωτόν. Και δεν έχει καμιά διάθεση να κοιτάξει στο μέλλον και αφήνει κοινώς τα τρένα να περνούν.

Εμείς απτόητοι και με καθοδήγηση από την αριστερή αρλούμπα και τους πλουσίους καπιταλιστές ΄κομμουνιστές που διαφεντεύουν το παρόν και το μέλλον μας, δε ξέρουμε απλώς το μας γίνεται.

Οι κυβερνήτες μας εργάζονται είναι η αλήθεια σκληρά για να εξασφαλίσουν την επόμενη εκλογή τους και παραμονή στην εξουσία. Τους σιγοντάρουν οι Θεσμοί και οι Ευρωπαίοι και έχουν αφήσει τους πολίτες και δη τους νομιμόφρονες να πληρώνουν, να ασφυκτιούν και να βράζουν στο ζουμί τους, ενώ όλος ο κόσμος προχωρά μπροστά και μάλιστα κάποιοι με άλματα.

Προφανώς οι δικοί μας δεν διαβάζουν, δεν ασχολούνται και δε τους ενδιαφέρει τι λέει το Tufts και οι ηγέτες των επιστημών και της τεχνολογίας.

Εμείς εδώ καλά είμαστε λένε οι ταγοί μας, αγκαλιά με τα σκουπίδια μας και τις εμμονές μας.

Πάντα και όλα κατόπιν εορτής …

«Να αποδοθούν ευθύνες», ζητά η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα ΔούρουΑπόδοση ευθυνών για τους θανάτους και την καταστροφή περιουσιών από την φονική καταιγίδα στην περιοχή της Μάνδρας και της Ν. Περάμου, ζητά η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου. Όπως δήλωσε η περιφερειάρχης αργά το απόγευμα, η ίδια υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα Ξένη Δημητρίου, τονίζοντας ότι πρέπει αυτή τη φορά, «κάποιοι και κάποιες να τιμωρηθούν» … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ 15.11.2017 : 23:22).

Μήπως να αποδοθούν ευθύνες και στην ίδια, θα λέγαμε εμείς;

Όλα μα όλα κατόπιν εορτής, Και φυσικά πότε δεν αποδόθηκαν ευθύνες και ποτέ δεν δικαιώθηκαν θύματα.

Και κάθε φορά  κάνουμε μνημόσυνα , εξαγγέλλουμε αυστηρές ποινές για τους επίορκους, άτεγκτη εφαρμογή των νόμων. Και όλα αυτά από τους ηθικούς αυτουργούς, τους αρμόδιους που είναι υπεύθυνοι και την επάρατη διαπλοκή που εμπλέκει όλους μας - από πρόεδρο της δημοκρατίας μέχρι το τελευταίο κλητήρα - στο παιχνίδι και κάνει τους πολίτες υποχείρια και εκτελεστές των ανοσιουργημάτων εις βάρος της λογικής, του περιβάλλοντος, της Φύσεως και μεγιστοποιεί κάθε φορά τα τραγικά αποτελέσματα φυσικών φαινομένων και θεομηνιών.

Πίσω όλοι στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και μη ξεμυτίσετε ως τιμητές των εγκλημάτων και των εγκληματιών στα οποία όλοι έχουμε συμβάλλει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

ΥΓ: Μήπως θα ήταν περισσότερο ειλικρινές και ουσιαστικό αν η καταληκτική Περιφερειάρχης κα Δούρου, να διατάξει όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας να ελέγξουν τις καταπατήσεις ρεμάτων, τις παράνομες ή/και παράλογες άδειες οικοδομών και βιομηχανιών και εμπορικών εγκαταστάσεων και εν τελεί τα υφιστάμενα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια; Και να ζητήσει να εκπονηθούν ταχύτατα προγράμματα προστασίας και αντιμετώπισης δυσμενών φυσικών ή προκλητών φαινομένων και καταστάσεων;

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Η εκδίκηση των ρεμάτων …

Πλημμύρες και εγκλωβισμένοι λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης σε Μάνδρα, Μέγαρα και Ν. Πέραμο


Σε ποτάμι έχει μετατραπεί η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Νέα Πέραμο, από τις 7 το πρωί, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, που είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολλοί οδηγοί μέσα στα αυτοκίνητά τους. Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και στη Νέα Εθνική Οδό.

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η καταρρακτώδης βροχή και στη Μάνδρα Αττικής. Τα ορμητικά νερά που κατεβαίνουν από το βουνό έχουν πλημμυρίσει δρόμους, σπίτια και καταστήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες να απεγκλωβίσουν άτομα που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους.Η περιοχή έχει καλυφθεί από φερτά υλικά, κάτι που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, UPD:09:46, Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 07:47).

Όλα αναμενόμενα. Χωρίς δυστυχώς συνέπειες για κανένα ανευθυνοϋπεύθυνο αρμόδιο.

Και όλοι οι υπόλοιποι θα καταβάλλουν προφανώς αποζημιώσεις για την άγνοια και την αρπακόλλα των αρμοδίων.

Ερώτημα 340o ... για τη δημοσίευση στοιχείων εγκληματιών …

Η Αστυνομία λέει: «Δημοσίευση φωτογραφιών, στοιχείων ταυτότητας και αριθμών επικοινωνίας με τις Αστυνομικές Αρχές για σοβαρές υποθέσεις για τις οποίες ζητείται η βοήθεια των πολιτών (βλέπετε http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=12336&Itemid=889&lang=).

Γιατί λοιπόν δεν δημοσιεύονται άμεσα τα στοιχεία όλων εκείνων που εγκληματούν, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούν μηχανισμοί της Δικαιοσύνης και να δοθούν εντολές στους αστυνομικούς προκειμένου να δοθεί ειδική άδεια; Και μάλιστα συνήθως μετά από αρκετές ημέρες, ικανές για να αποκρυβούν ενοχοποιητικά στοιχεία ή να έχουν χρόνο οι εγκληματίες να καλύψουν τα ίχνη τους;

Ποιος, πότε και με ποια κριτήρια κάνει έκκληση στους πολίτες να βοηθήσουν;

Η διαδικασία θα έπρεπε να είναι αυτόματη και ταχύτατη.

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

  Στην Αυστραλία ο Δ. Παπαδημητρίου για προσέλκυση επενδύσεων …

Στην Αυστραλία βρίσκεται ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου

στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Επενδυτικό Road Show της Αυστραλίας που πραγματοποιείται 13-20 Νοεμβρίου.

Όπως επισημαίνεται από πλευράς υπουργείου, σκοπός του ταξιδιού είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων μέσω της προβολής της επιχειρηματικής και επενδυτικής φυσιογνωμίας της χώρας στην αυστραλιανή επενδυτική κοινότητα. …(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, UPD:18:44, Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017 18:42).

Θαυμάσια σύντροφοι. Τώρα που έχουμε λεφτά και τα ζώα οι πολίτες κοιμούνται όρθιοι, να κάνουμε τα ταξίδια της ζωής μας, να περάσουμε καλά και να μας μείνει και κάτι τις για το μέλλον.

Έχουμε και καλή δικαιολογία, παιδιά. ‘Όλοι περιμένουν επενδύσεις και αν χρειαστεί θα βάλουμε τα δυνατά μας γυρίζοντας σε Ανατολή και Δύση προκειμένου να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον και να αυγατίσουμε τα ποσοστά των εξωτερικών επενδύσεων, που λες και έχουν πάθει νευρική ανορεξία και κινδυνεύουν με εξαφάνιση και τραγικό τέλος.

Αλλά αυτοί στις επάλξεις. Και ο θαυμάσιος καθ. και υπουργός κ. Δήμος Παπαδημητρίου καθημερινώς αποδεικνύει ότι ο εξαιρετικός πρωθυπουργός μας με το αλάνθαστο ένστικτό του σωστά τον επέλεξε να ηγηθεί της Οικονομίας και της Ανάπτυξης. Αρκεί να διαβάσετε το εξαιρετικά βαρύ πρόγραμμα του για να διαπιστώσετε τις άοκνες προσπάθειές του και τα εκπληκτικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα.

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Να αλλάξει ο τρόπος παρουσίασης των ειδήσεων κ. ΕΣΡ …

Αν παρακολουθήσει κάνες τις ειδήσεις που παρουσιάζουν όλα τα ΜΜΕ εύκολα θα διαπιστώσει ότι ο κεντρικός παρουσιαστής ανακοινώνει μια είδηση και μετά καλεί ένα «δραστήριο ρεπόρτερ» να πει με περισσότερα λόγια τι ακριβώς λέει η είδηση. Πηγή μπορεί να είναι ο πρωθυπουργός, υπουργοί, ο Πάπας, ο αρχιεπίσκοπος, αρχηγοί κρατών, επιστήμονές, καλλιτέχνες, άνθρωποί των γραμμάτων, ακόμα και απλοί άνθρωποι.

Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ παρουσιάζει και ξαναλέει την είδηση, μερικά ίσως κατά τον ίδιο ενδιαφέροντα επί πλέον στοιχεία, σχόλια και αφού εξαντληθεί και εξαντλήσει το ενδιαφέρον – κατά το σκηνοθέτη -  των θεατών και ακροατών, ο κεντρικός παρουσιαστής επί τέλους επιτρέπει στους πολίτες να ακούσου την είδηση ή δήλωση από πρώτο χέρι και από την πηγή που την πρωτοπαρουσίασε.

Νομίζουμε ότι όλο το σενάριο αποβλέπει στο να εξασφαλίσει μεροκάματο σε ακόμα ένα ή περισσότερους υπαλλήλους  των ΜΜΕ και να επεκτείνουν χωρίς λόγο τη διάρκεια της παρουσίασης της είδησης, χωρίς πολλές φορές τίποτε το ουσιαστικό.

Η λογική λέει ότι ο κεντρικός παρουσιαστής μπορεί να αναφέρει την είδηση, να παρουσιάζεται αυτούσια η δήλωση ή η είδηση και κατόπιν να καλείται ένας δημοσιογράφος ή/και «ρεπόρτερ» να σχολιάσει ίσως ή να διευκρινίσει ή να συνδυάσει τα λεχθέντα με άλλα γεγονότα ή ειδήσεις ή να αποκαλύψει τυχόν πρόσθετα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Εσείς τι λέτε ώ συμπολίτες, συνακροατές συνθεατές και χρηματοδότες όλους του κυκλώματος της ενημέρωσης;

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ερώτημα 339ο … για την αξιοπιστία της Ελλάδος και της κυβερνήσεώς της …

Δεν είναι η καταβαράθρωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και η πλήρης σχεδόν απαξίωση του τραπεζικού κλάδου, απόδειξη της ανικανότητας της κυβέρνησης και της πλήρους απαξίωσης της Ελλάδος ως επενδυτικού προορισμού;

Και όλα αυτά πάρα τους κομπασμούς των κυβερνητικών στελεχών και των – όπως αποδεικνύεται – αλλοπρόσαλλων στρατηγικών που επιβάλλει ο κ. πρωθυπουργός μας;

Πρέπει να επινοηθούν καινούργια εργαλεία πολιτικής σκέψης ...

Αν είσαι καλός στα μαθηματικά, θα γίνεις αναλυτής στο City του Λονδίνου και θα βγάζεις 10 φορές περισσότερα χρήματα από τον παλιό σου συμμαθητή που έγινε τεχνίτης ή εργάτης.
Π​​ριν από τριάντα χρόνια, αν ήσουν πιο έξυπνος και εργατικός στο σχολείο, μπορεί να γινόσουν γιατρός ή μηχανικός. Ισως έβγαζες κάτι παραπάνω, αλλά σε παρόμοια κλίμακα με τον εργάτη ή τον τεχνίτη. Θα μένατε στην ίδια γειτονιά, μπορεί να παντρευόσουν την κόρη του μανάβη και να στέλνατε τα παιδιά σας στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά του ζαχαροπλάστη … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 06.11.2017).

Θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει το άρθρο του κ. Νίκου Μωραϊτάκη υστερικό, προφητικό ή απλώς αποκαλυπτικό.

Σε κάθε περίπτωση εμάς μας φάνηκε τρομακτικό και ότι μας καλεί να προσαρμοστούμε άμεσα και ταχύτατα.


Το μέγα θέμα είναι πως; Και βέβαια δεν αρκεί να προσαρμοστούν μόνον οι πολίτες. Το μείζον είναι να προσαρμοστούν οι κυβερνήτες μας, το πολιτικό σύστημα και να σχεδιάσουν επειγόντως στρατηγικές και τακτικές ώστε να μη μας βρουν οι εξελίξεις ξεβράκωτους, στον ύπνο και να εκλιπαρούμε πάλι προστάτες και χορηγούς να μας ταΐσουν και να σώσουν τα παιδιά μας από την ανέχεια και την ασιτία.

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση Έλον Μασκ- Ερντογάν για εκτοξεύσεις δορυφόρων και συνεργασία Tesla - SpaceX με τουρκικές εταιρείες …


REUTERS/HANDOUT Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX Έλον Μασκ, συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών του Μασκ και τουρκικών εταιρειών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας … (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 14:17).

Υποκλινόμαστε στο Ταγίπ Ερντογκάν γιατί θέλει να κάνει τη χώρα του μεγάλη, δουλεύει σκληρά για αυτό και επιμένει, έχει καλές ιδέες και τις υλοποιεί.

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου συνεχίζουμε απτόητοι να καυγαδίζουμε σα κατίνες σε προσφυγική γειτονιά και πετάμε ακόμα τα βρομόνερά μας στην αυλή του άλλου.

Αλλά έχουμε και μια ιδέα. Επειδή η Τουρκία ενδιαφέρεται να κάνει τον κ. Έλον Μασκ υπεργολάβο στην κατασκευή του τουρκικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μήπως θα ήταν σκόπιμο τώρα που θα έρθει στην Ελλάδα ο Ταγίπ να το ρωτήσουμε αν μπορούμε να λάβουμε και εμείς μέρος στην εργολαβία, αναλαμβάνοντας ας πούμε να κατασκευάσουμε τις τρόμπες που θα φουσκώνουν τα ελαστικά του τούρκικου ηλεκτρικού αυτοκινήτου;

Πρόθυμοι βέβαια όπως πάντοτε να ακούσουμε και άλλες προτάσεις.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Ερώτημα 338o ... Απλό και θα επαναλαμβάνεται ... 

Πόσες θέσεις εργασίας δημιούργησες σήμερα Αλέξη;

Από τις πόλεις ντου ιτ γιορσέλφ (κοινώς do it yourself) στις πόλεις με προσωπικότητα …

Οι πόλεις της Ελλάδος σπανίως διακρίνονται για την αρχιτεκτονική τους, εκτός από μικρές περιοχές που έχουν επιβιώσει από την ανεξέλεγκτη αντιπαροχή και την ευχέρεια που έδιναν και δίνουν οι νόμοι για την ανέγερση πολυκατοικιών καταστρέφοντας συνήθως τα ιστορικά κέντρα και τις περιοχές που είχαν κάποια προσωπικότητα και χαρακτήρα με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που καταστράφηκε η προσωπικότητα των πόλεων είναι ο Βόλος που μόλις είχε ανοικοδομηθεί από τους σεισμούς του 1956 και ποιο πρόσφατα το Μαρκόπουλο Μεσογαίας, θύμα της απληστίας των κατοίκων για εύκολο και χωρίς κόπο πλουτισμό. Έτσι δημιουργήθηκε ένας αχταρμάς παλαιών και νέων κτισμάτων σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος, όπως έχουμε γράψει και παλιότερα στο Ημερολόγιο, με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τη Κάρυστο, περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Αθηνών, των Πατρών και άλλες.

Φυσικά τίποτε δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Τώρα όμως που οι άνθρωποι βλέπουν εύκολα τι έχουν επιτύχει χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία, και πιο πρόσφατα η Πολωνία (Βαρσοβία), η Βουδαπέστη, η Πράγα, η Βενετία, το Όσλο  και άλλες πολλές, είναι καιρός να ασχοληθούν όλοι οι κάτοικοι των σκουπιδοβριθών πόλεων και χωριών της Ελλάδας με το θέμα της αναβάθμισης των οικιστικών συγκροτημάτων και τη διαμόρφωση νεών συνθηκών, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Προφανώς χρειάζεται πολύ δουλειά, καινοτόμες ιδέες, σκληρή δουλειά, χρόνος και δέσμευση όλων των κατοίκων ότι θα επιδιώξουν την αναβάθμιση και ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Και φυσικά χρήματα. Αλλά πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες διεργασίες συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ των κατοίκων και να ακολουθήσουν ελπιδοφόρα σχέδια.

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Ω άνδρες Αθηναίοι και κάτοικοι όλων των πόλεων.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Και ο Γιώργος Βούτσης στην "υποδοχή" Κουφοντίνα …

Ο Γιώργος Βούτσης, υιός του προέδρου της Βουλής, Νίκου Βούτση, ήταν μεταξύ αυτών που υποδέχθηκαν τον Δημήτρη Κουφοντίνα έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με tovima.gr. 
 
Στη φωτογραφία ο Γιώργος Βούτσης διακρίνεται με το καπέλο, λίγο μετά την έξοδο του Κουφοντίνα, για την 48ωρη άδεια του
Εξω από την φυλακή περίμεναν τον Κουφοντίνα αλληλέγγυοι, φωνάζοντας συνθήματα  όπως "το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά".

Κύκλοι της Προεδρίας της Βουλής με τους οποίους επικοινώνησε το Capital.gr δεν επιθύμησαν να κάνουν κάποιο σχόλιο και δήλωσαν χαρακτηριστικά: "Ουδέν σχόλιο". (Capital.gr Πέμπτη, 09-Νοε-2017 17:05).

Όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος.

Φαινόμενα πρωτόγνωρα για την Ελληνική κοινωνία. Ο μπαμπάς πρόεδρος της Βουλής, ο γιός αναρχικός με δράση και καταδίκες και σύντροφος απροκάλυπτος του τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα και καταδικασμένου δολοφόνου 11 ανθρώπων.

Φαίνεται ότι η ηθική και οι αρχές δεν υφίστανται πλέον στην καθημαγμένη και παραζαλισμένη Ελλάδα. Ούτε βέβαια η ντροπή. 

Κλίμα ανομίας και φόβου στα ΑΕΙ …

«Φυγαδεύσαμε τους φοιτητές που προπηλακίστηκαν για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Οσο πάει έτσι η κατάσταση, κανείς δεν θα θέλει να μπλέξει και οι τύποι θα δρουν ανενόχλητοι» λέει στην «Κ» πανεπιστημιακός που διδάσκει στο εμβληματικό κτίριο της Νομικής Αθηνών.

  Οι καταστροφές σε χώρους των ΑΕΙ και σε γραφεία καθηγητών (η φωτ. από το ΑΠΘ) έχουν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό.
Ο καθηγητής περιγράφει τον προπηλακισμό ενός φοιτητή και ενός εργαζομένου στο Ιδρυμα, ο οποίος παρενέβη για να σώσει τον πρώτο από τον εξωπανεπιστημιακό που του επιτέθηκε. Ανάλογο περιστατικό κατεγράφη προ ημερών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα περιστατικά αυτά και αρκετά άλλα που δεν δημοσιοποιούνται, αποτελούν σιωπηρή απάντηση στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ο οποίος υποστήριξε στη Βουλή ότι «δεν υπάρχει κλίμα ανομίας» στα ΑΕΙ, στρέφοντας μάλιστα τα βέλη του κατά των πρυτανικών αρχών που αδρανούν … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, 06.11.2017 : 18:00).

Παιδιά τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Γιατί τόσο μίσος για τις επιστήμες, τους νέους που θέλουν να γίνουν επιστήμονες και τους Έλληνες πολίτες που είναι επιστήμονες, πολλές φορές ολκής και αγωνίζονται οι περισσότεροι να μάθουν στα παιδιά μας γράμματα;

Δεν μας πειράζει που μισείτε τους υψηλών προσόντων νέους, την αξιοκρατία, την αριστεία, το φιλότιμο, την προσπάθεια, την άμιλλα, την εργατικότητα, το πείσμα, τα όνειρα, το διεθνές γίγνεσθαι, τον κοσμοπολιτισμό, την κινητικότητα, την έφεση στη δημιουργία και την καινοτομία την αποφασιστικότητα, τη σκληρή δουλειά.

Μας πειράζει και μας βγάζει από τα ρούχα μας η αναίδειά σας, η ρηχότητά σας, η άγνοιά σας και κυρίως το γεγονός ότι Έλληνες σας ψήφισαν για να κάνετε κάτι καλό και θετικό. Αλλά εσείς κάνετε ότι γουστάρετε και κυρίως ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που κάνει όλα ο πολιτισμένος κόσμος.

Το χτένι έφθασε στο κόμπο και πρέπει να απομακρυνθείτε το ταχύτερο από την εξουσία και την εμφανή προσπάθειά σας να καταστρέψετε ότι υγιές απέμεινε από την τουρκοκρατία και τους άλλους κατακτητές.   

ΥΓ: Δυστυχώς τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν ούτε την αγωνία μου ούτε την αποστροφή μου από τις αποφάσεις και τη συμπεριφορά των κυβερνητικών θεριακλήδων
ΥΓ: Πως φαίνεται ότι κανένας από τους κυβερνητικούς δεν έχει πατήσει το πόδι του σε πανεπιστήμια της Ευρώπης ή άλλων χωρών με παράδοση και επιτεύγματα στην ανωτάτη εκπαίδευση ή κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να τα διαλύσουν 

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ουαί υμήν γραμματείς, υπουργοί και βουλευτές υποκριτές 

Ακούσαμε τις δηλώσεις του αν. υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη στη Βουλή:


υπάρχει η εξής κατάσταση: ένα 20% των γιατρών δεν τα παίρνει από πουθενά και με κανένα τρόπο και στηρίζουν το σύστημα, ένα άλλο 20% των γιατρών τα παίρνει από παντού και δεν σε ακουμπάει εάν δεν τα πάρει από παντού, είτε από τις εταιρείες, είτε από τους ασθενείς και υπάρχει κι ένα 60% των γιατρών, με διαβαθμίσεις και αναλόγως την ειδικότητα κ.λπ., που θα τα πάρει εάν του τα δώσουν.

Σάλος. Ο κ. Πατούλης του ΙΣΑ εντός Βουλής ξεσπαθώνει και αθωώνει όλους στους ιατρούς συλλήβδην. Και καταφέρεται εναντίον του αν. υπουργού, επειδή εξεστόμισε αλήθειες.

Εν τω μεταξύ οι ασθενείς χρηματίζουν δυστυχώς τους κκ. ιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων που κάνουν περιουσίες και διάγουν βίον ανθόσπαρτον. Και με τη βεβαιότητα ότι κανείς δεν θα συλληφθεί και κανείς δεν θα προαχθεί στη δικαιοσύνη και κανείς δεν α τιμωρηθεί, όπως του αξίζει. Και βέβαια κανένας νόμος δεν προβλέπει ενοχή των πολιτών που χρηματίζουν άλλους πολίτες. ¨Όλα αγγελικά πλασμένα.

Η λύση για το πρόβλημα και σε σχέση με τις ειδικότητες χειρουργού είναι  η πρότασή μας του 2008 – βλέπετε https://simpleandclear.blogspot.gr/2008/01/blog-post_8512.html - την οποία ως αναμένονταν αγνόησαν όλες οι ηγεσίες του υπουργείου Υγείας.

Ελπίζουμε να την υιοθετήσει η σημερινή ηγεσία, αν και δεν είμαστε αισιόδοξοι. 

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και ούτε καν ντρέπονται …

Ν. Παρασκευόπουλος: Να καταργηθεί ο νόμος μου προσεχώς

«Θα σας φανεί περίεργο, αλλά ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο»

Δύο χρόνια είναι πολλά απεφάνθη - να καταργηθεί, άλλωστε η δουλειά έγινε ...

Ο νόμος για την αποσυμφόρηση των φυλακών «δεν λέει κανείς πως πρέπει να ισχύει για πάντα», καθώς έχει έκτακτο χαρακτήρα, δήλωσε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, σημειώνοντας πως πρέπει να καταργηθεί η συγκεκριμένη νομοθετική διαδικασία «τώρα προσεχώς», όταν θα έχουμε νέο Ποινικό και Σωφρονιστικό Κώδικα.


«Θα σας φανεί περίεργο αλλά ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο. Ο όποιος νόμος Παρασκευόπουλου, ο αποσυμφορητικός νόμος -κακώς τον ονομάζουν νόμο Παρασκευόπουλου για να στιγματίζουν εμένα- αλλά ένας έκτακτος νόμος ο οποίος οφείλεται σε έκτακτες συνθήκες συμφόρησης δεν έχει λόγο ύπαρξης παγίως», σημείωσε ο κ. Παρασκευόπουλος, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής … (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, UPD:18:11, Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 17:47).

Τώρα μας τα λέει, ο θαυμάσιος κ. καθηγητής και ευεργέτης των βαρυποινιτών και εγκληματιών που τρομοκρατούν την επικράτεια και βασανίζουν και σκοτώνουν παππούδες και γιαγιάδες.

Τώρα μας τα λέει, ο πρώην υπουργός και υψηλών προδιαγραφών νομικός που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έτσι δεν έχει κανένα άλλοθι και καμιά δικαιολογία.

Τώρα μας τα λέει, αφού άφησε το θαυμάσιο πρωθυπουργό μας να εκτεθεί ανεπανόρθωτα στη Βουλή ακκιζομενος και μεγαλοφρονών ότι τα εγκλήματα έχουν μειωθεί και η Ελλάς είναι παράδεισος ασφαλείας και ηρεμίας.

Πρέπει να βρεθεί τρόπος να είναι όλοι οι κύριοι που μας κυβερνούν υπόλογοι στη Δικαιοσύνη και να προσάγονται σε δίκες, όπως όλοι οι κοινοί θνητοί. Εξαιρούνται βέβαια από τους κοινούς θνητούς οι εγκληματίες που συνήθως διαφεύγουν και ζουν ελεύθεροι και δραστήριοι.

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Η πυριτιδαποθήκη του ΥΠΠΟ ή ηθοποιός σημαίνει φως  …

Ποιος φυλάει τους φύλακες είναι το πρώτο που αναρωτιέται κανείς διαβάζοντας το έγγραφο που δημοσιεύει αποκλειστικά σήμερα η «Κ». Οπως επίσης: πώς είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια διαχειριστικού ελέγχου στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ (ένα Ταμείο με πολλές αμαρτίες, όπως λένε όσοι γνωρίζουν), η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου

    Η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, ανέμελη μέσα... στην καταιγίδα.
να ζητάει στις 29 Αυγούστου 2017 την άμεση χρηματοδότησή του με 350 χιλιάδες ευρώ;

Δημοσιεύματα στον Τύπο, έγκυρα ρεπορτάζ, επώνυμες καταγγελίες ανθρώπων που κατείχαν θέσεις-κλειδιά και φυσικά τα πρώτα στοιχεία από το πόρισμα των ελεγκτών, που κάνει λόγο μεταξύ άλλων για παράνομες χορηγήσεις πολιτιστικών επιδομάτων συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ την περίοδο 2005-2008, αδικαιολόγητες δαπάνες χιλιάδων ευρώ, δαπάνες σε τρίτους περίπου 3 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της 12ετίας, που δεν εμπίπτουν στους σκοπούς του Ταμείου … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΛΛΑΔΑ 10:29, 6 Νοεμβρίου 2017).

Προφανώς η κα Κονιόρδου κάνει ότι νομίζει, ότι πρέπει να κάνει στο μαγαζί της, το τσιφλίκι της, το ντοβλέτι της. Και φυσικά να συνεχίσει το θεάρεστο έργο των προκατόχων της,
Αρχές ελέγχου δεν υπάρχουν στον έρημο όπως αποδεικνύεται τούτο τόπο;

Εισαγγελείς, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ανεξάρτητες Αρχές, Συνήγορος του Πολίτη, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Επιτροπές της Βουλής και δεν ξέρω τοι άλλο έχουμε  κατασκευάσει στο νομικό μας πολιτισμό και στη θαλερή και ευημερούσα Δημοκρατία μας.

Περιμένω να δω κάποτε – όπως έχουμε αλώστε ξαναπεί  - την έκρηξη των χιλιάδων ανέργων και των νέων που περιμένουν πλέον μόνον εξ ουρανού κάποιο σημάδι για ευκαιρίες απασχόλησης, αξιοκρατίας, δείγματα ευνομούμενης πολιτείας, αρχών δίκαιου και ισοπολιτείας.

Δυστυχώς η ουρά είναι πολύ μεγάλη και όσο περιμένεις εξαντλείσαι και δεν έχει πλέον κουράγιο για τίποτε.

Διαπίστωση 29: … για τους κουκουλοφόρους εγκληματίες των Αθηνών …

Τι ιδεολογίες και προσχήματα αναμηρυκάζουν οι καθ΄ όλα θαυμάσιοι δημοσιογράφοι της Ελλάδος.

Η λογική λέει ότι πρόκειται περί μισθοφόρων.

Το πρόβλημα είναι από ποιους μισθοδοτούνται; Και ποιοι τους προστατεύουν;

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

3 εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων …

Σε κύριο άρθρο της η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ 03.11.2017 : 20:57) με τίτλο «Οι πολίτες πληρώνουν ξανά» λέει:

Ενδεικτική των χρόνιων παθογενειών που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα είναι η κατάσταση με τις παράνομες χωματερές ανά την επικράτεια και τα ευρωπαϊκά πρόστιμα, ύψους 45,44 εκατ. ευρώ, που έχει κληθεί να καταβάλει η χώρα μας. Το υπουργείο Οικονομικών στέλνει τώρα τον λογαριασμό στους δήμους, οι οποίοι είναι και οι υπαίτιοι για το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο. Ωστόσο, από όποιο ταμείο και αν βγουν τα χρήματα για τα πρόστιμα, είτε αυτό της κεντρικής κυβέρνησης είτε αυτό των δήμων, ο λογαριασμός στο τέλος φτάνει σε όλους τους πολίτες. Και το χειρότερο; Παράνομες χωματερές εξακολουθούν να υπάρχουν.

Επανερχόμαστε στην παλιά πρότασή μας – βλέπετε https://simpleandclear.blogspot.gr/2014/09/blog-post_54.html - και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι αρμόδιοι.

Αλλά φοβάμαι ότι οι αρμόδιοι θέλουν να πληρώνουν οι πολίτες πρόστιμα, προστατεύοντας τους διαπλεκόμενους που θησαυρίζουν ή αποκτούν πολιτική επιρροή και τέρπονται βλέποντας τα σκουπίδια παντού.

Πρόταση … για τους αλλοδαπούς εγκληματίες …

Τα προβλήματα με τους Αλβανούς, Γεωργιανούς, Ουκρανούς, Ρουμάνους, Βουλγάρους, Αφγανούς, Πακιστανούς και άλλους παρεπιδημούντες στη χώρα του απέραντου γαλάζιου έχουν παραγίνει.

Ως κοινωνία οφείλουμε να βάλουμε πρόγραμμα εξόντωσης όλων των λαθρέμπορων, των ναρκοεπιχειρηματιών, των διακινητών και των δολοφόνων.

Αλλιώς θα γίνουμε προτεκτοράτο εγκλήματος όλων των εγκληματιών της γηραιάς ηπείρου, ίσως και του πλανήτη.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ανθρωποι - κλειδιά στις Βρυξέλλες …

Π​​οιοι είναι οι άνθρωποι που συγκροτούν την εμπροσθοφυλακή των ελληνικών συμφερόντων στις Βρυξέλλες; Ποιοι είναι αυτοί που βιώνουν τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και μπορούν να επηρεάσουν τα κέντρα των αποφάσεων; Κινούνται και δεν τους ξέρουμε;


Ή δεν υπάρχουν και προφανώς δεν λειτουργεί καμιά τέτοιου τύπου εθνική ομάδα, έστω και άτυπα, στους κρίσιμους αρμούς του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, πράγμα εξαιρετικά απαραίτητο –και εξίσου κοινότοπο όμως– με δεδομένο ότι κατά αυτόν τρόπο δουλεύουν τα περισσότερα άλλα κράτη-μέλη; Από ό,τι φαίνεται μάλλον ισχύει η δεύτερη περίπτωση, η οποία καταδεικνύει και ένα ακόμη μεγάλο πολιτικό έλλειμμα για την Ελλάδα! Σε εποχές πολύ δύσκολες μάλιστα, με την αξιοπιστία της χώρας κατακερματισμένη …(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 29.10.2017).


Το άρθρο θίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα και μακάρι η απάντηση της κυβέρνησης να είναι αυτή που χρειάζεται και πρέπει, αν και μάλλον δεν θα ακούσουμε τίποτε το ενθαρρυντικό.

Φυσικά οι εκπρόσωποι πρέπει να έχουν υψηλά προσόντα και κυρίως να διακατέχονται από τη διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα και όχι να εκμεταλλεύονται τη θέση τους και τις επαφές με τους ομολόγους τους δι΄ ίδιον όφελος.

Θυμάμαι τη δεκαετία του 1980 όταν βρισκόμουν σε αποστολή στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, κατά την επιστροφή μου στο αεροπλάνο συνέτασσα την υποχρεωτική έκθεση πεπραγμένων, με λεπτομέρειες και προτάσεις για περαιτέρω ενέργειες προς μεγιστοποίηση της βελτίωσης των σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τις χώρες μέλη και των ωφελημάτων από τις αποφάσεις που λαμβάνονταν.

Θα πρέπει να ήμουν θλιβερή μειοψηφία. Ήταν γνωστό ότι πολλοί εκπρόσωποι, κυρίως καθηγητές πανεπιστημίου (εγώ τότε ήμουν Επιμελητής και εν συνεχεία Επίκουρος  καθηγητής), δεν συνέτασσαν εκθέσεις και κανένας δεν τους τις ζητούσε. Και πολλοί περιορίζονταν σε δημόσιες σχέσεις και δημιουργία κλίματος για προσωπική προβολή και οφέλη.

Περασμένα ξεχασμένα.

Τώρα όμως τα πράγματα έχουν ξεφύγει εντελώς και είμαι πεπεισμένος, αν και εύχομαι να κάνω λάθος, ότι ελάχιστοι έως κανένας δεν εργάζεται  για το κοινό καλό.

Θα βάλει κανένας φρένο στους παράλογους δημοσιογραφούντες που επιτίθενται σε κατηγορουμένους …

Βλέπουμε συχνά στην τιβί τους δαιμόνιους ρεπόρτερ των καναλιών να κυνηγούν κυριολεκτικώς τους κατηγορουμένους καθώς προσάγονται στις αρχές και τους βάζουν κυριολεκτικά το μαρκούτσι που κρατούν και ονομάζεται μικρόφωνο, στο στόμα και τους απευθύνουν επιτακτικά και επιθετικά τετριμμένες έως και ηλίθιες ερωτήσεις.

Δεν είμαστε από αυτούς που συμπαθούν τους εγκληματίες ή τους κατηγορούμενους, αλλά η τακτική των επαγγελματιών αυτών είναι απαράδεκτη, προσβλητική για όλους μας και εν τέλει απάνθρωπη.

Έτσι πολλές φορές εισπράττουν περιφρόνηση, σιωπή, βρισιές, ακόμα και φτύσιμο, ναι φτύσιμο.

Η λογική λέει ότι η τακτική αυτή πρέπει να σταματήσει. Και να υπάρχουν όρια και φραγμοί – όπως γίνεται και στην Ευρώπη – και να τηρούνται και οι ρεπόρτερ θα πρέπει να βρικσονται πίσω από αυτά.

Κάποτε πρέπει και εμείς να γίνουμε πολιτισμένοι και σοβαροί.

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Χουλιαράκης: «Η υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης είναι συνειδητή επιλογή» …

 

Σε συνειδητή υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, με στόχο την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, αναγνώρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης ότι προχώρησε η κυβέρνηση, με τους προϋπολογισμούς του 2017 και 2018.
Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2018, ο κ. Χουλιαράκης είπε ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι μεγάλη για κρίσιμες κατηγορίες της κοινωνίας, για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους έντιμους και συνεπείς φορολογουμένους … (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13:43, 2 Νοεμβρίου 2017).

Πιστεύουμε ότι ορθά ερμηνεύουμε τις προθέσεις της κυβερνήσεως. Λέμε και ξαναλέμε ότι ο στόχος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι η φτωχοποίηση όλων των Ελλήνων.

Οι πλούσιοι αριστεροί καπιταλιστές κομμουνιστές που μας κυβερνούν μισούν όλους τους άλλους και τη βρίσκουν μόνον με τους κολλητούς τους, τους μισθοφόρους τους και τους στρατευμένους οπαδούς και υπαλλήλους τους. Όλοι οι άλλοι είναι εχθροί και πρέπει να εκλιπαρούν τον Μεγαλέξανδρο Τσίπρα να τους αφήσει να ζήσουν σαν άνθρωποι.

Μου κάνει κατάπληξη ότι όλοι αυτοί οι κύριοι που μας κυβερνούν και πηγαινοέρχονται στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν βλέπουν τίποτε στις πόλεις που επισκέπτονται και δεν προβληματίζονται καθόλου με την εξέλιξή τους, τις υποδομές τους και την οργάνωσή τους.

Η εικόνα της εξαθλιωμένης και καταρρέουσας Αθήνας (και άλλων πόλεων), οι θλιβερές φιγούρες των αγέλαστων και φτωχοποιημένων Ελλήνων φαίνεται να τους διεγείρουν και τους κάνουν ακόμα σκληρότερους και ανάλγητούς μπροστά στα καθημερινά δράματα.

Η λογική Χότζα είναι πλέον το σύστημά τους και η καθοδηγούσα πολιτική.

ΥΓ: Μέχρι χθες πίστευα ότι υπάρχει ένας νουνεχής άνθρωπος στη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Απλά απέδειξε και αυτός ότι είναι ένας που ομνύει στο κόμμα και στον Αλέξη. Κρίμα